Ceník

Podle povahy poskytované právní služby je odměna advokáta za právní služby stanovena po dohodě s klientem.

Vždy při stanovení ceny odměny advokáta zohledňujeme finanční i sociální situaci klienta.

Odměna advokáta může být stanovena jedním z následujících způsobů.

Písemná rada

emailový dotaz
od 700 Kč za dotaz
  • prostudování zaslaných podkladů
  • vypracování právního rozboru
  • návrh řešení

Hodinová odměna

v trestním řízení
od 2500 Kč za hodinu právní pomoci
  • obhajoba v trestním řízení
  • zastoupení poškozeného
  • vykonávací řízení

Hodinová odměna

v ostatních případech
od 2300 Kč za hodinu právní pomoci
  • vypracovní dokumentů, smluv a podání
  • zastupování při mimosoudním vyjednávání
  • zastupování před soudy a státními orgány

Při převzetí právního zastoupení klienta jej vždy informujeme o předpokládaném rozsahu služeb, pokud je toto s ohledem na složitost případu možné a lze rozsah předem předvídat.

V případě poskytnutí jednorázové právní pomoci či drobné právní pomoci odměna vyúčtována až po jejím provedení.

V ostatních případech u klientů požadujeme průběžné hrazení záloh.

V odměně za poskytování právních služeb nejsou zahrnuty hotové výdaje, zejm. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie a náhrada za promeškaný čas.

Jsme plátci DPH.

Scroll to Top