O nás

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

PROČ JÁ?

Nejlépe mě vystihuje „individualita, profesionalita, ochota, diskrétnost, efektivnost“.
 
Snažím se danou problematiku vnímat nejen povrchně z pohledu práva, ale i z pohledu mých klientů. Snažím se do dané problematiky proniknout co nejhlouběji tak, abych své služby poskytovala svým klientům opravdu „na míru“ a předvídala za své klienty dopředu.
 
Nevidím v klientovi jen zajímavou právní kauzu a odměnu. Vnímám jej jako osobu a podle toho i k němu přistupuji lidsky, s úctou a empatií.
 
Jsem advokátka, poskytuje právní služby ve všech hlavních oblastech práva, tedy komplexně v právu soukromém (občanském, rodinném, pracovním a obchodním právu) a v právu veřejném (trestním a správním právu), zejména však v oblasti trestního práva, rodinného práva, pracovního práva, náhrady škody a smluvní agendy.
 
Jsem připravena klientovi poskytnout komplexní právní služby na území České republiky, a to jak pro českou tak i zahraniční klientelu. Jako přidanou hodnotu pak poskytuje vždy individuální a osobní přístup k řešené právní problematice založené na požadavcích klienta.
 
Jsem advokátka, která je schopna zastoupit tatínka při jeho podnikatelské činnosti, maminku, která obdržela výpověď z práce, dědečka při sepisování závěti či vydědění, babičku při jejím sporu o spadlá jablka na sousedův pozemek, syna v jeho trestním řízení pro opilství či dceru při vymáhání výživného pro její dítě a pro ni. Tedy vykonáváme generální praxi a klienti se na nás mohou obrátit s jakýmkoli právním problémem.
 

Právní služby poskytuji:

1) Fyzickým osobám
· V trestním a přestupkovém řízení
· Při vymáhání pohledávek
· V řízení o úpravě styku a výživném k dítěti
 
2) právnickým osobám, podnikatelům
· V trestním a přestupkovém řízení
· Při vymáhání pohledávek
· Při zahájení podnikatelské činnosti
· Při vypracování smluv – kupní, pracovní, smlouvy o dílo
 
3) SVJ a družstva
· Založení, změna, likvidace a zánik
· Sepis, kontrola a revize stanov
· Vymáhání pohledávek
 
4) obcím a městům
· Územní řízení
· Sepisy právních listin
· Veřejné zakázky
Scroll to Top